Szia! Koncz Gábor vagyok

“Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” WS.

…Hérakleitosz azt mondja valahol, hogy minden mozgásban van, és semmi sem marad változatlan, és a folyó áramlásához hasonlítva a létezőket, azt mondja, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. Egy képet sem tudsz megismételni…Ezért is csodálatos szakma a fényképészet, egyedülálló érzés viszontlátni a megörökített “megismételhetetlen” pillanatot…

original

KI IS VAGYOK ÉN? MI AZ, AMI MEGHATÁROZ?

…a változó! A lélek tűzből épül fel, a halála pedig a “nedvességbe” való teljes beleolvadás. Amit tudok hogy a szabadság, dinamika és a mély érzések egyvelege kavarog bennem, mikor melyik törve utat magának. A képeim is szívből válnak valóra. Keresem a pillanatot a sugallatokat, hogy meglássam azt, ami egyedülállóvá teszi, amely élettel, érzéssel, varázslattal fűszerezi meg.

“Az élet nem magától értetődik. Azért, mert mint a régiek mondták, az életet nem a természetesség jellemzi, hanem a varázs. Élni annyi, mint megrázva lenni, annyi, mint önkívületben lenni, megrendülve lenni, mint a gyökerekkel kitépve lenni, mint kínlódni és őrjöngeni a meglepetéstől és a csodálkozástól, a fájdalomtól és a zavartól, a borzalomtól és az örömtől, a meghittségtől és a félelemtől, a szenvedéstől és a gyönyörűségtől. Az életnél nincs természetellenesebb. Az élet kegyelem.

Bosszúsan és csodálkozva undorodom azoktól, akik még gyermekkorukban sem érezték soha, hogy az élet olyan megszokhatatlan, mint a bor, a nő, vagy az Isten. Ezért szenvedélyesen kellett élnem, ahogy az ember meztelen istennőt szeret. Ha pedig külső elragadtatásoktól nem óvakodtam eléggé, nem a kifulladás veszélye fenyegetett, hanem olyan tűz, amelyen átjutni súlyos égési sebek nélkül nem lehetett.

Shakespeare mondja, a legtöbb, amit az ember elérhet, hogy megérik. Ha puha lesz és szelíd, porhanyó és könnyen omlik, ha nem menekül, hanem elébe megy annak, aminek úgyis engedni kell. “
-Hamvas Béla-

A szakmaiságot Szipál Márton Hollywood-i mester és Imre Tamás EFIAP fotóművész kezei alatt sajátítottam el. Ezenkívűl Szipál Péter, Baricz Katalin, Eifert János, Lakatos Péter MTI, Papp Elek, Vancsó Zoltán is tanáraim voltak.

Flickr 500px Facebook Instagram Pinterest