Szia! Koncz Gábor vagyok…

“Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” WS.

…Hérakleitosz azt mondja valahol, hogy minden mozgásban van, és semmi sem marad változatlan, és a folyó áramlásához hasonlítva a létezőket, azt mondja, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. Egy képet sem tudsz megismételni…Ezért is csodálatos szakma a fényképészet, egyedülálló érzés viszontlátni a megörökített “megismételhetetlen” pillanatot…

KI IS VAGYOK ÉN? MI AZ, AMI MEGHATÁROZ?

…a változó! A lélek tűzből épül fel, a halála pedig a “nedvességbe” való teljes beleolvadás. Amit tudok hogy a szabadság, dinamika és a mély érzések egyvelege kavarog bennem, mikor melyik törve utat magának. A képeim is szívből válnak valóra. Keresem a pillanatot a sugallatokat, hogy meglássam azt, ami egyedülállóvá teszi, amely élettel, érzéssel, varázslattal fűszerezi meg.

“Az élet nem magától értetődik. Azért, mert mint a régiek mondták, az életet nem a természetesség jellemzi, hanem a varázs. Élni annyi, mint megrázva lenni, annyi, mint önkívületben lenni, megrendülve lenni, mint a gyökerekkel kitépve lenni, mint kínlódni és őrjöngeni a meglepetéstől és a csodálkozástól, a fájdalomtól és a zavartól, a borzalomtól és az örömtől, a meghittségtől és a félelemtől, a szenvedéstől és a gyönyörűségtől. Az életnél nincs természetellenesebb. Az élet kegyelem.

Bosszúsan és csodálkozva undorodom azoktól, akik még gyermekkorukban sem érezték soha, hogy az élet olyan megszokhatatlan, mint a bor, a nő, vagy az Isten. Ezért szenvedélyesen kellett élnem, ahogy az ember meztelen istennőt szeret. Ha pedig külső elragadtatásoktól nem óvakodtam eléggé, nem a kifulladás veszélye fenyegetett, hanem olyan tűz, amelyen átjutni súlyos égési sebek nélkül nem lehetett.

Shakespeare mondja, a legtöbb, amit az ember elérhet, hogy megérik. Ha puha lesz és szelíd, porhanyó és könnyen omlik, ha nem menekül, hanem elébe megy annak, aminek úgyis engedni kell. “
-Hamvas Béla-

A szakmaiságot Szipál Márton Hollywood-i mester és Imre Tamás EFIAP fotóművész kezei alatt sajátítottam el. Ezenkívűl Szipál Péter, Baricz Katalin, Eifert János, Lakatos Péter MTI, Papp Elek, Vancsó Zoltán is tanáraim voltak.

Flickr 500px Instagram